Stroomstoring

stroomstoring

Bij brand of rook uit uw meterkast belt u 112. Heeft u de deur al geopend, dan kunt u mogelijk de hoofdschakelaar en gaskraan nog uitzetten. Blus brand in stroomvoerende elektrische apparatuur nooit met water. Gebruik alleen een schuimblusser.

 Is de stroom in huis deels of volledig uitgevallen, dan kan dat verschillende oorzaken hebben.

Kijk eerst in de meterkast of een zekering of aardlekschakelaar is uitgeschakeld. Ziet u geen afgeschakelde groep, dan is het mogelijk dat er een storing in de wijk is. Kijk dan of uw buren stroom hebben. 

Is een schakelaar uitgesprongen, haal dan eerst de stekkers van de mogelijke veroorzakers eruit. U kunt vervolgens proberen de schakelaar om te zetten. Merkt u dat dit niet gaat, dan is het probleem nog aanwezig. Druk dan niet door, want dan kan de hoofdzekering eruit vliegen.